Hoppa till huvudinnehåll

Styrelse

Som kommunalägt bolag har Degerforsbyggen AB en politiskt sammansatt styrelse som består av följande ordinarie ledamöter:

Ordförande: Örjan Samuelsson
Vice ordförande: Tommy Karlsson
Anna Nordqvist
Peter Nyström
Lennart Johansson
Sören Hedberg
Gertowe Thörnros

Suppleanter:
Ella Jansson, Fred Kiberu Mpiso, Lars-Gunnar Hedenquist, Morgan Bråtner, Ylva Eriksdotter, Roland Halvarsson, Thomas Ågren.

Revisorer:
Ordinarie: Hans Olsson, Annika Blomgren, Björn Nordenhaag
Suppleant: Peter Söderman